Smluvní doložky

 • advokátská doložka,
 • dohoda o utajení důvěrných informací (při poskytování služeb),
 • dohoda o utajení důvěrných informací (při prodeji),
 • doložka o prodloužení promlčecí doby (začleněná ve smlouvě o půjčce),
 • inflační doložka,
 • osvobození od závazků,
 • preambule - účel smlouvy,
 • prohlášení,
 • prohlášení o prodloužení promlčecí doby,
 • rozhodčí doložka (jako součást smluvního ujednání),
 • rozhodčí smlouva,
 • rozhodčí smlouva (s cizím prvkem),
 • slib odškodnění,
 • salvatorská klauzule,
 • smlouva o rozhodci,
 • svědecká doložka,
 • tlumočnická doložka,
 • ujednání o volbě práva,
 • úmluva stran o volbě soudu v mezinárodních majetkových sporech (prorogační úmluva),
 • úvodní doložka k identitě stran,
 • vztah k hospodářské soutěži,
 • zákaz konkurence,
 • závěrečné prohlášení,
 • etc.