Právo rychle a moderně

Informace o nás

Advokátní kancelář JUDr. Martin Köhler se zabývá tzv. generální praxí. Generální praxí se rozumí poskytování právních služeb téměř ve všech myslitelných právních odvětvích. Jako advokátní kancelář jsme schopni poskytovat na profesionální úrovni právní služby, kterými se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci.

Anketa

Jste spokojeni s dodržováním práva v ČR ?

ANO, nestěžuji si (16)
18%

NE, vadí mi to (75)
82%

Celkový počet hlasů: 91

Moderní technologie

Podle nás bude do budoucna on-line kancelář hlavním směrem a hlavním způsobem poskytování právních služeb a jedinou výjimkou bude zastupování advokátem v případech, kdy je nutná jeho fyzická přitomnost. V dnešní době se již on-line právní služby poskytované prostřednictvím elektronických forem komunikace začínají výrazněji prosazovat v zahraničí. Naše republika nebude určitě zůstávat pozadu, protože již naše Ministerstvo spravedlnosti připravuje určité první kroky, které mají směřovat k elektronizaci některých postupů během řízení se státními orgány a soudy.

Jsme pokroková advokátní kancelář!

Naši klienti

„Našim cílem jsou spokojení klienti, kteří za minimální finanční částky a v pohodlí svého domova či zaměstnání, řeší své právní problémy v okamžiku, kdy oni sami chtějí“.Nemusíte opustit ani svůj domov nebo svoji kancelář. Vše vyřešíme on-line. V případě zájmu se můžeme, zcela individuálně, dohodnout jak na jiném čase “pro on-line setkání”, tak i případně na osobní schůzce.  Podle nás bude do budoucna on-line kancelář hlavním směrem a hlavním způsobem poskytování právních služeb a jedinou výjimkou bude zastupování advokátem v případech, kdy je nutná jeho fyzická přitomnost. V dnešní době se již on-line právní služby poskytované prostřednictvím elektronických forem komunikace začínají výrazněji prosazovat v zahraničí. Naše republika nebude určitě zůstávat pozadu, protože již naše Ministerstvo spravedlnosti připravuje určité první kroky, které mají směřovat k elektronizaci některých postupů během řízení se státními orgány a soudy.

Vyhledávání

Anketa

Jste spokojeni s právním systémem v ČR ?

ANO (177)
30%

NE (409)
70%

Celkový počet hlasů: 586