Pojištění

 

Advokátní kancelář JUDr. Martin Köhler je pojištěna za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie na částku

10.000.000,- Kč

      Po vzájemné dohodě je možné tuto částku navýšit.