Konkursní právo

 • konečná zpráva o zpeněžení majetku z konkursní podstaty,
 • návrh na nařízení předběžného opatření k zajištění majetku dlužníka,
 • návrh dlužníka - fyzické osoby na prohlášení konkursu pro insolvenci,
 • návrh dlužníka - právnické osoby na prohlášení konkursu pro předlužení,
 • návrh věřitele na prohlášení konkursu na majetek dlužníka pro insolvenci,
 • návrh věřitele (zaměstnance) na prohlášení konkursu na majetek dlužníka (zaměstnavatele) pro insolvenci,
 • návrh úřadu práce na ustavení předběžného správce,
 • návrh věřitele na zařazení přihlášky jeho pohledávky do seznamu přihlášených pohledávek,
 • návrh na vydání rozvrhového usnesení,
 • oznámení katastrálnímu úřadu o zápisu nemovitostí do soupisu konkursní podstaty,
 • oznámení správce o nepřihlížení k pohledávce v konkursu,
 • oznámení správce o neúčinnosti právního úkonu a zápisu majetkové hodnoty do soupisu konkursní podstaty,
 • potvrzení správce konkursní podstaty o zániku zástavních práv,
 • protokol o jednání za účelem zjištění stavu majetku úpadce,
 • přihláška vykonatelné peněžité pohledávky do konkursu
 • soupis konkursní podstaty,
 • výzva k doplnění nebo opravě přihlášky pohledávky,
 • výzva správce k uplatnění popřené nevykonatelné pohledávky u soudu,
 • výzva správce konkursní podstaty osobě, jejíž věci zajišťují pohledávku za úpadcem,
 • výzva/žádost správce konkursní podstaty k poskytnutí součinnosti,
 • zápis ze schůze věřitelského výboru,
 • zpráva správce konkursní podstaty o činnosti,
 • žádost o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení části konkursní podstaty oddělenému věřiteli,
 • žádost soudu o zaslání výzvy k podání vylučovací (excindační) žaloby,
 • žaloba o vyloučení věci ze soupisu majetku konkursní podstaty,
 • žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené správcem konkursní podstaty,
 • žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené konkursním věřitelem,
 • žaloba o určení výše nevykonatelné pohledávky popřené správcem konkursní podstaty,
 • žaloba o určení výše nevykonatelné pohledávky popřené konkursním věřitelem,
 • žaloba o určení pořadí nevykonatelné pohledávky popřené konkursním věřitelem,
 • žaloba o určení pořadí vykonatelné pohledávky popřené konkursním věřitelem,
 • žaloba o určení pravosti vykonatelné pohledávky popřené správcem konkursní podstaty,
 • žaloba o určení pravosti vykonatelné pohledávky popřené konkursním věřitelem,
 • žaloba o určení výše vykonatelné pohledávky popřené správcem konkursní podstaty,
 • žaloba o určení výše vykonatelné pohledávky popřené konkursním věřitelem,
 • etc.