Založení spisu v systému

22.09.2010 10:21

 Metodický pokyn popisuje postup založení nového spisu do systému

 

MP001-2010 index změny: 01
22.09.2010 Vytvoření metodiky

 

 1. Vždy je potřeba jako první krok zkontrolovat, zda je v systému založený klient, kterého se nový spis týká
 2. Ve vyhledávacím okně vyhledáme příjmení klienta nebo společnost
 3. Pokud není klient v databázi, založíme ho
 4. Jestliže je klient v databázi, otevřeme jeho kartu a zvolíme tlačítko "Nová příležitost"

 

Parametry zadání nové příležitosti
 1. Kontakt: Musí být zvolený klient, kterého se kauza týká
 2. Nadřazená příležitost: Zadáváme pouze tehdy, jestliže je nově zadávaný spis podřízený nějaké jiné zakázce, kde ho chceme sledovat jako součást celkové kauzy.
 3. Symbol: NEZADÁVAT
 4. Název: Zadáme: Příjmení a Jméno klienta - popis kauzy (př. Novák Pavel - rozvod) 
 5. Vyřizuje:
 6. Fáze: Sondujeme
 7. Šance: 0%
 8. Odhad výnosů: 0,0
 9. Odhad nákladů: 0,0
 10. Obchodník: Iva Boříková
 11. Vlastník: NIC
 12. (skupina): 
 13. Typ: Právní kauza
 14. Odhad uzavření/inkasa: NIC
 15. Priorita: Málo důležité
 16. Skutečné uzavření: NIC

   
Identifikace spisu
 1. Rok spisu: Nastavíme správný rok spisu
 2. Interní číslo spisu (AK Köhler) K/K:  Zadáme ručně číslo nového spisu

 

 

Popis kauzy
 1. Právní obor: Nastavíme správný právní obor
 2. Vztah k advokátovi:  Nastavíme správný vztah
 3. Protistrana:  Textové pole, kam se píší základní informace  o protistraně

 

 

Umístění a historie spisu:
 1. Spis je na jednání u soudu: Nastavíme vždy, když spis opustí kancelář. Zodpovědnost za toto nastavení má každý, kdo se spisem aktuálně pracuje !!!
 2. Spis je založen v archivu AK Köhler:  Nastavíme pouze tehdy, je-li spis založen v archivu
 3. Datum založení spisu:  Nastavíme datum, kdy byl spis založen a kdy byly založeny spisové desky
 4. Datum předání spisu koncipientům:  Datum, kdy se spis předal na řešení koncipientům
 5. Spis aktuálně řeší: Nastavíme zodpovědnou osobu, která má aktuálně spis u sebe
 6. Informace o pohybu spisu: Zde dopisujeme průběžné informace o historii pohybu spisu (22.09.2010 - Založení spisu, 23.09.2010 - Předáno na kontrolu Doktorovi, ....... apod.)
 7. Popis: Zde napíšeme popis kauzy

 

Po zadání všech údajů zmáčkneme tlačítko "ULOŽIT"