Ústavní právo

 • ústavní stížnost proti jinému zásahu než je rozhodnutí,
 • ústavní stížnost proti jinému zásahu než je rozhodnutí - na odstranění průtahů v řízení,
 • ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech občanskoprávních,
 • ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech občanskoprávních,
 • ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech správních,
 • ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech trestních (porušení ustanovení trestního řádu),
 • ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech trestních (z hlediska hmotněprávních ustanovení),
 • zvláštní plná moc pro řízení před Ústavním soudem,
 • žádost o náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem,
 • žádost o odklad vykonatelnosti rozhodnutí napadeného (napadených) ústavní stížností,
 • žádost o přednostní vyřízení věci,
 • etc.