Směněčné právo

 • směnka cizí,
 • směnka vlastní,
 • směnka bianco,
 • prohlášení k bianco směnce,
 • směnečný platební rozkaz,
 • námitky žalovaného ke směnečnému platebnímu rozkazu,
 • vyjádření žalobce k námitkám žalovaného,
 • výkon přímých práv ze směnky vlastní,
 • výkon přímých práv ze směnky cizí,
 • výkon přímých a postižních práv ze směnky cizí při prvém postihu,
 • výkon postižních práv ze směnky cizí při prvém postihu při doložce "bez protestu",
 • výkon přímých a postižních práv ze směnky cizí při dalším postihu,
 • návrh na vydání šekového platebního rozkazu,
 • námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu,
 • žaloba na vydání směnečné listiny,
 • žaloba na vydání směnečného obohacení,
 • etc.