Pracovní právo

 • dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy,
 • dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce,
 • dohoda o hmotné odpovědnosti (individuální/společná),
 • dohoda o náhradě škody,
 • dohoda o nerovnoměrně rozvržené pracovní době,
 • dohoda o poskytnutí smluvní mzdy,
 • dohoda o pracovní činnosti,
 • dohoda o provedení práce,
 • dohoda o přeložení do jiného místa výkonu práce,
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru,
 • dohoda o srážkách ze mzdy,
 • dohoda o užívání automobilu,
 • dohoda o změně pracovní smlouvy,
 • dohoda o zvýšení kvalifikace,
 • dohoda se zaměstnancem po odvolání nebo vzdání se funkce,
 • jmenování do funkce,
 • manažerská smlouva,
 • mzdový výměr,
 • odmítnutí žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou,
 • odvolání z funkce,
 • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem,
 • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem,
 • písemné prohlášení o uspokojení nároku zaměstnavatele, jestliže tak neučiní zaměstnanec,
 • platový výměr,
 • potvrzení o převzetí svěřených předmětů,
 • potvrzení příjmu,
 • pověření zaměstnance,
 • povolení kratší pracovní doby,
 • pracovní smlouva,
 • převedení na jinou práci,
 • sdělení zaměstnavatele o krácení dovolené,
 • smlouva o zřízení zástavního práva,
 • souhlas s přerušením pracovní cesty,
 • stanovení výše stravného při pracovních cestách (vnitřní předpis),
 • určení nástupu dovolené,
 • výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem,
 • výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem,
 • vznik pracovního poměru jmenováním,
 • změna mzdového zařazení,
 • změna obsahu pracovního poměru jmenováním do funkce (povýšení),
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem,
 • žádost o odškodnění pracovního úrazu,
 • žádost o povolení pracovní cesty,
 • žádost o přerušení pracovní cesty,
 • žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou,
 • žádost zaměstnance o bezhotovostní výplatu mzdy,
 • žádost zaměstnance o poskytnutí neplacené dovolené (neplaceného pracovního volna),
 • žádost zaměstnance o poskytnutí řádné dovolené,
 • žádost zaměstnance o proplacení nevyčerpané dovolené,
 • žádost zaměstnance o převedení dovolené k jinému zaměstnavateli,
 • žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou,
 • žádost zaměstnankyně o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené,
 • žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené,
 • žádost zaměstnavatele o skončení pracovního poměru dohodou,
 • etc.