Pojišťovnictví

 • Sdělení pojišťovacího zprostředkovatele s bydlištěm na území České republiky o zahájení jeho činnosti na území hostitelského členského státu (fyzická osoba)
 • Žádost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru (fyzická osoba)
 • Žádost pojišťovacího agenta o zápis do registru (fyzická osoba)
 • Žádost pojišťovacího agenta o zápis do registru (právnická osoba)
 • Žádost pojišťovacího makléře o zápis do registru (fyzická osoba)
 • Žádost pojišťovacího makléře o zápis do registru (právnická osoba)
 • Žádost pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika o zápis do registru (právnická osoba)
 • Žádost pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika o zápis do registru
 • Žádost samostatného likvidátora pojistných událostí o zápis do registru (fyzická osoba)
 • Žádost vázaného pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru (právnická osoba)
 • Žádost vázaného pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru (fyzická osoba)