Dražby

  • dražební vyhláška pro nedobrovolnou veřejnou dražbu nemovitého majetku
  • oznámení o dražbě
  • protokol o dražbě movitých věcí
  • protokol o dražbě nemovitosti
  • smlouva o provedení dražby nedobrovolné uzavřená ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb.
  • výzva k úhradě závazku s upozorněním na zamýšlený prodej zástavy,
  • žádost o provedení rozvrhu,
  • etc.