Cenné papíry

  • komisionářská smlouva o obstarání koupě a prodeje cenných papírů,
  • smlouva o obhospodařování cenných papírů,
  • smlouva o půjčce cenných papírů uzavřená dle § 16a CenP,
  • smlouva o správě cenných papírů,
  • smlouva o uložení cenných papírů,
  • smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů,
  • smlouva o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů,
  • smlouva o úschově cenných papírů,
  • etc.